Nie mam flow na napisanie wstępu, bo co tu dużo pisać o uszkach? Zawsze podczas gotowania lubię sobie kilka podjeść. Niewątpliwie nie jestem jedyną osobą, która tak robi, więc pamiętajcie, żeby Continue reading